Skriv i Gästboken

söndag 15 mars 2015

Avfallet bland kristna ledare

Avfallet bland kristenheten blir allt större inte minst i vårt eget land. Ulf Ekman som tidigare stått på barrikaderna för vårt land i tro. Har idag lämnat den evangeliska tron till förmån för Katolska kyrkan. Detta är i högsta grad en stor sorg. Det mesta som katolska kyrkan står för är lagiskhet och vidskeplighet, vilket inte har något att göra med Friheten i kristus. Sedan att det finns andefyllda kristna inom katolska kyrkan är jag medveten om. Men det bevisar inte för mig att katolska kyrkan skulle vara den sanna kyrkan, utan snarare att dessa kristna inte helt lämnat fångenskapen inom kyrkan till förmån för det fria livet i kristus. Allt fler kristna ledare lämnar den evangeliska tron för att gå in i katolska kyrkan. Detta tror jag beror på den förförelse som religiösa andar gör med dessa ledares sinnen.

Att nu som Ulf ekman anamma allt som KK står för är inget annat än en andlig blindhet som drabbat honom. Vi bör bedja att han kommer tillbaka till den äkta tron på Jesus. Att djävulen får släppa sitt grepp om honom. 

Du kan läsa mer om Ulf Ekmans konvertering på Apg 29.